LVI-alan töiden rautainen ammattilainen

Putki-Mikko Oy tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Putki-Mikko Oy                                                     

Yhteystiedot:
 Jäspilänkatu 28 a 2
 04250 Kerava

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Putki-Mikko Oy Mikko Kulmala
Jäspilänkatu 28 a 2
04250 Kerava
040 568 5253
info@putkimikko.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat ja tarjouspyynnön lähettäneet sekä työntekijät.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

·        Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella 

·        Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella esim tarjouspyynnön lähettäneet

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

·        asiakassuhteen hoitaminen

·        palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

·        nimi

·        osoite

·        sähköposti

·        puhelinnumero


Asiakastiedot

·        tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

·        mahdollinen pankkitilin numero, jos tehdään maksunpalautuksia

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@putkimikko.fi tai Putki-Mikko Oy, Jäspilänkatu 28 a 2, 04250 Kerava

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

·        asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

·        asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen tai sähköpostin/puhelinviestin kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Putki-Mikko Oy:n ulkopuolelle. 

8. Käsittelyn kesto

·        Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.  Henkilötiedot arkistoidaan asiakasrekisterissä pysyvästi.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (tilitoimisto), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Putki-Mikko Oy
Jäspilänkatu 28 A 2
04250
Kerava
040 568 5253
info@putkimikko.fi
Y-tunnus: 2082610-9